BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER


Froyos Personuppgiftspolicy

Här följer en beskrivning av hur Froyo samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi berättar också vilka rättigheter du har, hur du kan begära rättelse av dina personuppgifter och till vem du kan ställa frågor. Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Med den här personuppgiftspolicyn visar vi att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Läs mer om oss på vår webbplats http://www.froyo.se/

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos oss är: Jontana Group AB,
Froyo är ett varumärke under Jontana Group AB.
organisationsnummer: 559045-2594
Adress: Spireastigen 10B. 31146 Falkenberg

Vi på Froyo tar ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter enligt gällande regelverk.
Froyo har en dataskyddansvarig. Välkommen att kontakta johanna@froyo.se.

Dina rättigheter

Begära rättelse av din information
Uppgifterna om dig som vi behandlar hos oss ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt så har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Vi kan tillgodose din begäran om uppgifterna inte längre behövs för de syften som de samlades in eller om det finns lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Vi bevarar då endast de
uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter från oss i ett format som gör det möjligt att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.
Du har rätt att begära ett registerutdrag gång per kalenderår. När du lämnar en skriftlig och undertecknad ansökan kan du utan kostnad få ett registerutdrag med uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi har behandlat dina uppgifter och till vilka som har tagit emot uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi samlar in från dig kan vara:
Namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
E-post

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Froyo behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:
Lämna information om våra erbjudanden samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.
Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din intresseanmälan eller andra frågor som rör våra erbjudanden.

Var sparas dina uppgifter
Uppgifterna sparas som fil i vår kundmapp på en dator.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas den tid det behövs för att ändamålet med behandlingen som beskrivs i denna integritetspolicy ska uppfyllas. Om lagkrav kräver det kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till
Personuppgifter sparas inom företaget Froyo och lämnas ej ut.

Skyddet av dina personuppgifter
För att du alltid ska känna dig trygg har vi vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Kontaktinformation
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter eller om vår personuppgiftspolicy.

Du når oss på:
Froyo
Adress: Spireastigen 10B. 311 46 Falkenberg
johanna@froyo.se
+46 722-511 550