ANSÖKNINGSFORMULÄR

– Froyo lanseras nu med full kraft! Vill du vara med? –


Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Epost

Vilken stad är du intresserad av?

Har du en lokal? (om du har detta prioriteras din ansökan)

Varför vill du bli franchisetagare hos oss på Froyo:

Vad är din nuvarande sysselsättning:

Vad har du för tidigare erfarenheter:

Vilka är dina personliga styrkor och egenskaper:

Hur mycket kapital har du att disponera till ditt nya företag:
50.000-100.000100.000-200.000200.000-300.000300.000-500.000500.000-1.000.000mer än 1.000.000